- Manfred von Richthofen -
Manfred von Richthofen urodził się 2 maja 1892 roku w Kleinbergu (dziś Borek - dzielnica Wrocławia). Jego ojciec Albecht von Richthofen był majorem Armii Carskiej w elitarnej jednostce kawalerii. Manfred miał młodsze rodzeństwo: braci Lothara (urodzonego 27 września 1894 roku) i Bolka von Richthofen (urodzonego 16 kwietnia 1903 roku), oraz siostrę Ilse (urodzoną 2 maja 1890 roku). (akt urodzenia >>> zobacz)   . . . czytaj więcej


- Richthofen - muzeum "Barona" -
W roku 1901 major baron Albrecht von Richthofen i jego żona Kunigunde z domu von Schickfuss, zamieszkali w willi przy dzisiejszej ulicy generała Władysława Sikorskiego 19. Urodzony 1892 r. we Wrocławiu ich najstarszy syn Manfred miał wtedy 9 lat, a jego brat Lothar - 7. Manfred - nim poległ 21 kwietnia 1918 r. - odniósł w czasie pierwszej wojny światowej 80 zwycięstw powietrznych, stając się najskuteczniejszym niemieckim pilotem myśliwskim. Jego nazwisko stało się symbolem   . . . czytaj więcej


- Mauzoleum -
Gdy Manfred von Richthofen ostatni raz przed śmiercią odwiedził Świdnicę, która nie była miejscem jego urodzenia, ale jego "małą ojczyzną", zarząd miasta wręczył mu kosz kwiatów, w którym znajdował się także mały dąb. Manfred wypowiedział wtedy życzenie, aby to małe drzewko zasadzić w parku. Ponieważ drzewko to niezbyt się rozwijało, zasadzono na wiosnę 1918 roku trochę większy dąb na obrzeżu obecnego Parku Sikorskiego.
Później obok dębu postawiono prosty głaz z nazwiskiem lotnika, który to głaz leżał przez wiele lat zaniedbany w parku (obecnie nie znajduje się w miejscu swego pierwotnego położenia)   >>> . . . czytaj więcej


- Wywiad z Hermannem von Richthofenem -
- Jaki był Manfred von Richthofen jako młody człowiek?
HvR: Manfred był młodym arystokratą. Rodzina Richthofenów była śląską szlachtą ziemiańską. Najwięcej wśród nich było właścicieli ziemskich, prawników, dyplomatów lub profesorów... rzadko który służył w wojsku. Jego ojciec był żołnierzem. Mieli naprawdę szczęśliwe życie rodzinne. Ojciec, z powodu wypadku, musiał przejść na wcześniejszą emeryturę i zamieszkali w domu w Świdnicy, który istnieje do dzisiaj. Manfred miał bardzo szczęśliwą młodość: był wysportowany, silny, pełen radości, lubił strzelectwo, ujeżdżanie, pływanie tak jak wszyscy młodzi chłopcy   . . . czytaj więcej


- Wojskowy Klub Sportowy "Manfred von Richthofen" - Świdnica -
W międzywojennej Świdnicy ożywioną działalność prowadziły różnego rodzaju stowarzyszenia i związki sportowe. Największy rozkwit przeżywały one w burzliwych czasach Republiki Weimarskiej, kiedy to na terenie miasta istniało kilkadziesiąt organizacji zajmujących się szeroko pojętą kulturą fizyczną. Jednym z najmłodszych i najkrócej istniejących zarazem klubów sportowych Był Wojskowy Klub Sportowy "Manfred von Richthofen" - Świdnica (Militaersportverein "Manfred von Richthofen" Schwieidnitz)   . . . czytaj więcej


- Komunistyczni malarze -
Reprezentanci skrajnej lewicy w Niemczech po zakończeniu pierwszej wojny światowej skupili się w szeregach Komunistycznej Partii Niemiec (KPD). Już w kwietniu 1919 roku zaobserwowano na terenie Świdnicy działalność agitacyjną tej nowej partii.
Miesiąc wcześniej stworzono Komunistyczny Związek Robotników Rolnych, Małorolnych Chłopów i Zagrodników dla Śląska Środkowego z siedzibą w Świdnicy. Komórka KPD istniała w mieście od lutego 1921 roku, a pierwszego kwietnia 1925 roku powstała lokalna grupa Czerwonego Związku Bojowników Frontowych   . . . czytaj więcej