Fundacja "Red Baron Foundation" zarejestrowana przez IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej. 7 lipca 2008 pod numerem KRS 0000306023
Regon - 020788449  NIP - 884-266-93-28

telefon 792 195 229  e-mail - fundacja@richthofen.swidnica.pl
Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do KRS >>> zobacz
Statut Fundacji "Red Baron Foundation"   >>> zobacz
Zapraszamy osoby chcące wspomagać fundację i z nią współpracować. Współpraca może polegać również na propagowaniu w swoim środowisku informacji o Manfredzie von Richthofenie, kim był, skąd pochodził, gdzie znajdują się pamiątki z nim związane. Jeśli chcesz się włączyć >>> napisz do nas.
Poniżej lista osób, które robią to w różny sposób.
Joanna Mirowska - Warszawa
Marcin Matejko - Świdnica
Edmund Nawrocki - Świdnica
Marian Kaźmierczak - Świdnica
Adam Kostyra - Hipolitów
Horst Adler - Niemcy
Piotr Lis-Kozłowski - Warszawa
Daniel Nowik - Warszawa
Czesław Hubisz - Świdnica


Miejsce poświęcone pamięci świdniczanina - Barona Manfreda von Richthofena
Znany na całym świecie, uwielbiany przez całe rzesze miłośników lotnictwa, zapomniany i prawie nieznany w mieście gdzie spędził kilka lat swojego życia, doczekał się miejsca, które już na zawsze będzie o nim przypominać.
Miejsce to znajduje się w ogrodzie domu Richthofenów przy ulicy Sikorskiego 19 w Świdnicy - >>> zobacz
Dziękuję wielu wspaniałym Firmom za udzieloną pomoc przy powstaniu tego miejsca. Gdyby nie ich życzliwość i zrozumienie nigdy nie udałoby mi się zrealizować tego pomysłu.
Piramida - Wydobywanie i przeróbka kamienia - zobacz
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy - zobacz
VECTRA - Waldemar Kociełowicz
GaGa - Usługi kamieniarskie - zobacz
Galles - Firma branży chemicznej - zobacz
Odlewnia - Świdnica - zobacz

Dziękuję również Leszkowi Stankiewiczowi, Farmie Miejskiej Macieja Karpińskiego ze Świdnicy, Stanisławowi Wronie ze Świdnickiego Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów, Lechosławowi Chruścielewskiemu i mieszkańcowi domu Richthofenów - Jerzemu Pawelskiemu.
Dziękuję Urzędowi Miejskiemu i Starostwu Powiatowemu w Świdnicy za pomoc finansową w wydaniu plakatów.
Teksty tłumaczyli: Horst Adler, Artur Jencz i Piotr Zagała.
Prezes Fundacji "Red Baron Foundation" - Jerzy Gaszyński